Συνάντηση (συν) εργασίας των μελών του Bionian Cluster (Newsletter #1 - Μάρτιος 2014)

on .

Με την πεποίθηση ότι «η συνέργεια είναι το κλειδί» το Bionian Cluster Βιοτεχνολογίας και Υγείας παρουσίασε αναλυτικά στα μέλη του, σε συνάντηση συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου, στο αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ – ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ τους στόχους της συστάδας.

Στόχους που βασίζονται στη συνέργεια μεταξύ της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και Ιδιωτικών Φορέων, στην προαγωγή της καινοτομίας και στην υλοποίηση καινοτόμων προϊόντων.

Στις ομιλίες τους, τόσο ο Πρόεδρος του Bionian Cluster, καθηγητής κ. Γεώργιος Χρούσος, όσο και η CEO, κα Μαρία Τσαμπούλα, ανα-φέρθηκαν αναλυτικά στα Όργανα Ανάπτυξης και στις Δραστηριότητες του cluster, στα χρονοδιάγραμμα που έχουν τεθεί καθώς και στους τέσσερις βασικούς πυλώνες του cluster: την κλινική έρευνα, τις επιστήμες υγείας και περιβάλλοντος, την εκπαίδευση και τη βιο-οικονομία.

Τέλος, έγινε λεπτομερής παρουσίαση των υπηρεσιών που θα παρέχει το cluster στα μέλη του:

- Πρόσβαση σε ειδική πλατφόρμα (Intranet) για την άμεση πληρο-φόρηση κάθε ενδιαφερόμενου μέλους
- Χαρτογράφηση όλων των ερευνητικών κέντρων για την άμεση πληροφόρηση και συνεργασία μεταξύ των μελών
- Καθοδήγηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των εθνικών & ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων (Horizon 2020)
- Βοήθεια ανάπτυξης νέων προϊόντων & προώθηση σε αγορές του εξωτερικού
- Ανάπτυξη ικανοτήτων στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν τμήματα R & D
- Δημιουργία spin off και start up εταιρειών μέσα στο Cluster
- Κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε ολόκληρο το newsletter: Συνάντηση (συν) εργασίας των μελών του Bionian Cluster (Newsletter #1 - Μάρτιος 2014)